STEPH RUSHTON
Seven Seas Music
Music supervisor
France France

סטפני רושטון הינה משגיחה בתחום הלייסנסינג בחברת Seven Seas Music ובהפקות של סרטים עצמאיים, ומתמקצעת בסורסינג ולייסנסינג למוסיקה בינלאומית. 

Seven Seas Music היא חברה שדוגלת בלקיחת אחריות חברתית, ייצוג אמנים מרחבי העולם ועידוד השימוש במוסיקה רב גונית ורב תרבותית בקרב יוצרי מדיה ותוכן.

בנוסף לפעילותה המקצועית, סטפני מתנדבת ברחבי העולם כדי להפיץ את הידע שלה ולהעלות את המודעות בקרב מוסיקאים בנושאים של זכויות ורשיונות.

דילוג לתוכן