Carla Black
Creative By Carla
Founder
United States United States

קרלה בלאק היא פעילה בנושא שילוב נשים בתעשיית המוסיקה, מקימת עיתון ROCKRGRL וארגון Musicians for Equal Opportunities for Women) MEOW), ועוסקת בייעוץ קריירה בעולם המוסיקה. במשך שנים רבות חיה בארצות הברית ושירתה בחבר ה Recording Academy  האחראים, בין היתר, על פרסי הGRAMMY. קרלה תוארה כאחת הנשים המשפיעות ביותר בתעשיית המוסיקה, על ידי עיתון Seattle Sound Magazine. כיום קרלה חיה בישראל.

דילוג לתוכן